office penalimited.com Закажите телефонски термин путем емаилЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА И ПРОЦЕС


Слободно нас контактирајте за сва питања ако одговор није у одељак са честим питањима.СРБИЈА ДОО ОСНИВАЊЕ КОМПАНИЈЕ 


Ово је најпопуларнији облик правног лица које оснивају стране компаније или физичка лица у Србији. Минимални основни капитал је 100 динара. ДОО као правно лице може имати једног или више чланова. Чланови могу бити оснивачи тако да ДОО може имати једног или више оснивача. Након доставе докумената у пословни регистар, процес регистрације ће бити завршен за 5 радних дана. Постоји обавеза да се води књиговодство свих трансакција предузећа и да се пореске пријаве редовно подносе пореским органима.

Уговор о оснивању мора да буде оверен код нотара и да садржи најмање следеће податке:

 • Подаци о члановима/акционарима компаније
 • Назив компаније
 • Адреса фирме у Србији
 • Изабрани код активности
 • Укупан износ акцијског капитала
 • Време уплате новчаног удела или доношења неновчаног удела
 • Појединачни удео сваког члана
 • Овлашћења за лица која заступају предузеће (директоре).

Најважнија документација неопходна за оснивање компаније у Србији:

 • Јединствена регистрациона пријава за оснивање ДОО и упис у Регистар пореских обвезника потписана од стране овлашћеног представника.
 • Доказ о идентитету чланова друштва, фотокопија личне карте за домаће држављане (фотокопија пасоша за страног држављанина; ако је оснивач правно лице, прилаже извод из Регистра у коме је страно предузеће регистровано).
 • Оснивачки акт (Одлука за једночлано друштво или Уговор за ДОО са више чланова) са овереним потписима свих оснивача или чланова.
 • Доказ о регистрацији плаћања накнада за ЛЛЦ предузеће.

 • Отварање банковног рачуна
 • Пријава Пореске управе након регистрације предузећа: пореску пријаву обично попуњава и подноси овлашћени рачуновођа из рачуноводствене куће која пружа рачуноводствену подршку. Законски рок за подношење пореске пријаве је 15 дана од оснивања предузећа или од дана када је АПР издао Решење о регистрацији.
 • Квалификовани електронски потпис: дигитални потпис је обавезан (квалификовани електронски потпис је неопходан за електронске услуге за потписивање, подношење и електронско оверавање докумената). Након подношења пријаве, обично за 15 радних дана биће креиран електронски сертификат. Након тога, сертификат се издаје директору предузећа, а само директор га може преузети од релевантне институције.
 • Регистрација система пореза на додату вредност

Основни услови за оснивање друштва са ограниченом одговорношћу у Србији су: најмање један акционар и директор старији од 18 година било које националности + регистрована адреса у Србији + резидентна или професионална компанија у Србији као законски рачуновођа Компаније + минимални основни капитал од 1 динара.

Резиденти који нису у Србији могу да отворе српску компанију јер Правилник о српским компанијама нема ограничења у погледу националности акционара и директора, нити услова српског пребивалишта.

Време обраде регистра предузећа у Србији је обично 5 радних дана.

Назив компаније може бити на српском језику или користити латиничне енглеске знакове. Предузеће може усвојити српски и енглески назив. Назив компаније са комбинацијом српских слова и енглеских знакова није прихватљив. Назив друштва са ограниченом одговорношћу у Србији увек се завршава са "ДОО". Назив компаније се може променити након оснивања.

Да бисте основали компанију у Србији, биће вам потребно :

 • попуните све делове нашег обрасца за оснивање;
 • обезбедити копију пасоша сваког акционара и сваког директора;
 • достави копију рачуна за комуналне услуге или банковног извода са датумом у последњих 60 дана који показује тренутну адресу становања сваког акционара и сваког директора.

Не, потврда о регистрацији предузећа не ограничава обим пословања предузећа који се односи на основне делатности предузећа, потврда о регистрацији предузећа неће ограничавати ширење других делатности предузећа.

Друштво са ограниченом одговорношћу Србија има обавезу само по емитованим акцијама, нема обавезе по неемитованим акцијама.

Обично се запис може наћи у регистру компанија након неколико сати од датума потпуног оснивања.

Да. Подаци о директорима предузећа и акционарима су јавни подаци према Правилнику о предузећима Србије. Обавезно је да податке о директорима и акционарима компаније унесете у Регистар компанија када оснивате српско предузеће.

Сви подаци о акционарима регистрованим у Србији, укључујући називе, адресе и процентуално учешће акционара и имена, бројеве личне карте или бројеве пасоша и адресе, биће доступни јавности. Ако информације акционара и директора желе да буду поверљиве, разматраће се именовани директор и служба за именоване акционаре.

Да. Акционар и директор друштва може бити исто лице. Најмање један акционар и један директор који могу бити исти људи и максимално 50 директора/акционара.

Права и обавезе директора су следећа:

 • Да преузме одговорност за уобичајене операције и одлуке компаније;
 • Да води рачуноводствену књигу и пословну евиденцију;
 • Да преузме одговорност за управљање банковним рачуном;
 • Да осигурају позајмљени кредит имовином компаније;
 • Да предложи шему расподеле добити;
 • Да предложи шему повећања одобреног капитала;
 • Да сазива скупштине акционара;
 • Да извршава одлуке донете на скупштинама акционара.

Права и обавезе акционара су:

 • Учествује на скупштинама акционара, и има право гласа у односу на учешће;
 • Да разумете услове пословања и финансијске услове компаније;
 • Бирати и бити биран за чланове Управног одбора;
 • За добијање дивиденди;
 • Да се пречесте акције које су пренели други акционари;
 • Приоритетно уписати акције које је компанија издала;
 • Да има расподелу преостале имовине након ликвидације предузећа;
 • Скупштина акционара разматра и доноси годишњи извештај ревизора;
 • Запошљавање или отпуштање директора на скупштинама акционара и утврђивање накнаде директорима.

Не, није, али рачуноводство и месечна пореска пријава су обавезни. Боље је имати минималну услугу секретара компаније како би компанија била у складу са српским прописима.

Да. За регистрацију предузећа у Србији потребна је српска регистрована адреса. Сва владина писма биће послата на ову адресу након регистрације.

SERBIA USEFUL LINKS 


ОТВАРАЊЕ БАНКОВСКОГ РАЧУНА ЗА СРБИЈА ДОО 


Да. Српске банке не намећу ограничења националности власника банковних рачуна и оператера рачуна. Морају бити власници важећег пасоша или путне дозволе и личне карте. Држављани или резиденти земаља под санкцијама УН и ОФАЦ-а биће одбијени за одобрење за отварање рачуна до даљњег. Морате се распитати о земљама високог ризика за сваку банку да бисте избегли аутоматско одбијање.

Не. Операција рачуна се може делегирати трећој страни путем делегирања, али ће стварни власник и директор бити законски одговорни за управљање налогом.

Не. Правилник банке Србије обавезује све директоре/акционаре/власнике/власнике и номиноване да дођу у Србију на састанак за отварање банковног рачуна предузећа.

Не. Капитал у Србији слободно циркулише без икаквих ограничења, али се политике борбе против прања новца стриктно примењују.

Уопштено говорећи, српске банке захтевају да се најмање 120000 динара (1000 евра) депонује као минимални износ при отварању рачуна у банци предузећа када се одобри отварање рачуна.

Време обраде отварања банковног рачуна у Србији је обично 3/4 недеље.

Банка ће генерално тражити од компаније да достави следећу документацију:

 • Оригинални записници са састанака на којима се одобрава отварање налога
 • Оверена верна копија сертификата о оснивању
 • Обавештење о именовању директора и рачуновође (копија оверена од рачуновође)
 • Оверена веродостојна копија Статута
 • Лична карта/пасош сваког директора
 • Доказ о личној адреси сваког директора

Приликом подношења захтева за отварање банковног рачуна предузећа у Србији, потребно је да банци доставите детаље о намераваној пословној активности ваше нове компаније и детаље о вашем пословном искуству које мора бити повезано са намераваном делатношћу ваше нове компаније. Сви акционари који поседују 10% или више акција нове компаније и већина управног одбора морају присуствовати унапред договореном састанку за отварање рачуна у банци у Србији.

Банкама је обично потребно до 3 радна дана да заврше процес претходног одобрења и потврде ваш састанак. Није могуће отварати рачуне у банкама у Србији на принципу уласка, а такође није могуће да овластите себе или било коју трећу страну да се повежемо са банком како бисмо договорили ваш састанак или отворили рачун јер ће банке само успоставити везу са власником и директором предузећа.

Корак 1 Мораћете да припремите оверене копије доказа о адреси становања на српском језику (тј. рачун за комуналне услуге и/или извод из банке са вашим именом и адресом која МОРА да буде иста као адреса становања коју сте користили за оснивање) за сваког директора и акционара; Пословни план и доказ (тј. Графикон структуре власништва, извор средстава, информације о производима, листа ваших клијената и добављача, финансијска прогноза, фактура и признаница). и животопис (ЦВ) да бисте разумели позадину директора/власника.

Корак 2 Даћемо вам контакт податке за банку и линк до веб странице банке да бисте могли да поднесете пријаву за отварање рачуна. Не можете ступити у везу са банком док се ваша нова компанија не региструје јер банке захтевају документе о вашој новој регистрацији компаније пре него што размотре вашу пријаву за отварање рачуна.

Корак 3 Мораћете да попуните апликацију за отварање банковног рачуна на мрежи која од вас захтева да отпремите документе за регистрацију ваше компаније и да наведете своје личне податке, детаље о намераваној пословној активности ваше нове компаније и детаље вашег пословног искуства. Или ћемо све ваше документе унапред доставити директно службенику банке.

Корак 4 Банка ће прегледати вашу пријаву за отварање рачуна и обично ће вас контактирати у року од 3 радна дана да договоримо време за састанак за отварање рачуна. Заказивање састанка зависи од доступности банке, али је обично могуће присуствовати састанку са банком у року од 1 до 2 недеље од подношења ваше онлајн пријаве.

Корак 5 Мораћете да се састанете са нама најмање 1 сат пре вашег састанка са банком како бисте прикупили оригиналне веродостојне копије докумената о оснивању компаније које морате да предочите банци.

Корак 6 Ви ћете присуствовати вашем унапред договореном састанку за отварање банковног рачуна у банци како бисте банци објаснили своје планиране пословне активности и дали банци релевантна документа која подржавају ваше намераване активности и ваше пословно искуство. Састанак са банком обично траје око 1 сат.

Корак 7 Приликом подношења захтева за отварање банковног рачуна предузећа у Србији, потребно је да банци доставите детаље о намераваној пословној активности ваше нове компаније и детаље о вашем пословном искуству које мора бити повезано са намераваном делатношћу ваше нове компаније. Сви акционари који поседују 10% или више акција нове компаније и већина управног одбора морају присуствовати унапред договореном састанку за отварање рачуна у банци у Србији.

Корак 8 Банка ће вам путем е-поште доставити податке о банковном рачуну и затражиће од вас да пренесете средства да бисте активирали рачун. Банка ће курирском службом послати уређај за интернет банкарство када ваша средства за активирање рачуна буду примљена у банку.

Имајте на уму да ће српске банке обично отварати рачуне само ако ваша нова компанија продаје или купује од компанија на Балкану, Блиском истоку или са БРИКС-ом (САД су обично означене црвеном заставом) или држи улагања. Ако ће ваша компанија пословати са САД, предлажемо да отворите банковни рачун код офшор банке. Такође је важно да одвојите време како бисте били сигурни да сте правилно припремљени пре него што поднесете захтев за отварање рачуна банкама јер непружање потребних информација и докумената може довести до кашњења и могућег одбијања захтева за отварање рачуна. Користимо прилику да вас упутимо на наш општи водич за захтеве за отварање налога за детаље о потребним информацијама и документима. Имајте на уму да банке могу да промене своје услове за отварање рачуна и процес отварања рачуна без претходне најаве.

Такође је важно да одвојите време како бисте били сигурни да сте правилно припремљени пре него што поднесете захтев за отварање рачуна банкама јер непружање потребних информација и докумената може довести до кашњења и могућег одбијања захтева за отварање рачуна. Користимо прилику да вас упутимо на наш општи водич за захтеве за отварање налога за детаље о потребним информацијама и документима.

Имајте на уму да банке могу да промене своје услове за отварање рачуна и процес отварања рачуна без претходне најаве.

ПОРЕЗИ И РЕВИЗИЈА ЗА СРПСКО ДОО 


Попуњавање годишње рачуноводствене, ревизије и пореске пријаве пореза на добит од стране рачуновође у Србији ЦПА је обавезно независно од пореског статуса.

Компанија Србија треба да плаћа порез на добит сваке године, који се обрачунава по 15%. Компанија без профита не мора да плаћа порез на добит.

Да. Дивиденде се опорезују на приход у зависности од резидентног статуса и двоструког опорезивања уговора на снази. Према томе, друштво са ограниченом одговорношћу може исплатити дивиденде само након одбијања пореза на добит ако постоји.

31 децембра сваке године.

Да. Губици настали у пореској години могу се пренети и користити за пребијање добити компаније у наредним годинама.

Не. Ипак, пореске олакшице (10 година) се одобравају за улагања преко 1 милијарде РСБ (8700000 ЕУР) у производњу и 100 локалних запошљавања.

РАЗУМЕВАЊЕ НЕВИС ДОО 


Предности Невис ЛЛЦ предузећа:

 • Јефтина годишња подршка.
 • Нема захтева за минимални уплаћени капитал.
 • Информације о корпоративним менаџерима, члановима и стварним власницима се не чувају у Невисском регистру компанија и нису доступне јавности.
 • Свако физичко и правно лице може постати члан и менаџер.
 • Нема девизне контроле.

Формирање компаније у Невису почиње сакупљањем имена компаније, потребних докумената, оперативног уговора, накнаде и регистрованог агента који ће вам помоћи у процесу.


За разлику од других јурисдикција, ЛЛЦ предузеће у Невису не мора да се суочава са обавезним ревизијама, а корпоративна усклађеност је минимална. Постоји врло мало евиденција предузећа које треба одржавати, као што су корпоративни записници. Састанак ваше компаније може да се одржи било где, а оперативни уговор може бити прилагођен вашим тачним спецификацијама.

Невис ЛЛЦ предузећа имају користи од снажног закона о заштити имовине.

Невис оффсхоре статути за Невис ЛЛЦ предузећа су заправо изведени из закона о надлежности државе Вајоминг. Једночлано ЛЛЦ предузеће у Невису има заштиту налога за наплату и друге погодности ЛЛЦ предузећа у Вајомингу, које се налази у јурисдикцији офшор, а управљају судови Невиса. Све предности најјачег ЛЛЦ предузећа у Сједињеним Државама које се налази на мору у Невису.

Назив ЛЛЦ предузећа мора да садржи речи „Друштво са ограниченом одговорношћу“ или скраћенице „Л.Л.Ц.“, „Л.Ц.“, „ЛЛЦ“ или „ЛЦ“. Име ЛЛЦ предузећа мора да се разликује од постојећег предузећа које је већ регистровано у Регистру компанија.

Адреса регистроване канцеларије мора да се налази у Невису. Свака компанија такође мора имати локалног регистрованог агента овлашћеног од стране владе Невиса да заступа компанију.

Адреса главне канцеларије (пословна адреса) може бити у било којој земљи.

Наша накнада за оснивање Невис ЛЛЦ предузећа укључује адресу регистроване канцеларије у Невису и регистрованог агента за прву годину.

Најмање један члан, који може бити физичко или правно лице било које националности, са резидентом било које земље. Не постоје ограничења у погледу броја чланова, а нивои и нивои чланова могу бити диктирани оперативним уговором ЛЛЦ-а. Подаци о члановима, менаџерима или стварним власницима нису доступни јавности. Потребан је најмање један члан.

Управљање ЛЛЦ предузећем може да се управља од стране његових чланова или да га бирају менаџери. Ако је Статутом наведено да је управљање друштвом са ограниченом одговорношћу поверено менаџеру или менаџерима, потребан је најмање један менаџер.

Менаџери не морају бити чланови друштва са ограниченом одговорношћу.

Резиденти било које земље, физичка и правна лица могу постати менаџери Невис ЛЛЦ предузећа.

Менаџери могу бити именовани и разрешени уз сагласност већине чланова.

Потпуна поверљивост и анонимност. Нема захтева за откривање стварних власника, чланова и менаџера.

Статут је једини документ који се води код Регистра компанија Невиса. Овај документ не садржи никакве информације о стварним власницима, члановима и менаџерима. Наводи само име регистрованог агента Невиса и адресу регистроване канцеларије.

Стандардни одобрени капитал Невис ЛЛЦ предузећа је 10000 УСД, на неуплаћеној основи. Међутим, не постоје минимални капитални захтеви, као ни максимално ограничење.

Невис ЛЛЦ мора да има регистрованог агента и регистровану канцеларију у Невису, коју обезбеђује лиценцирани пружалац услуга овлашћен од стране Регулаторне комисије за финансијске услуге. Услуге које ћемо ми пружити.

Невис ЛЛЦ предузећа су обавезна да припремају и одржавају рачуноводствене евиденције, да одражавају финансијски положај компаније. Евиденција о рачуну треба да се чува 5 година од дана састављања и може се чувати било где. Од компанија се не тражи да подносе рачуне, годишње извештаје или да откривају информације које се односе на власништво. Међутим, регистровани агенти који делују у име компанија морају да прибаве и одржавају такве информације у складу са прописима о БППН/БПФТ. Невис ЛЛЦ предузећа подлежу годишњој владиној такси за лиценцу.

Свако Невис ЛЛЦ мора платити годишњу накнаду за обнављање почевши од друге године. Наше годишње накнаде за обнављање наведене су у Распореду накнада.

Порез на добит предузећа – компаније из Невиса које нису контролисане и којима се не управља у Невису или из њега, сматрају се нерезидентним за пореске сврхе у Невису, и стога не подлежу порезу на добит предузећа у Невису, осим ако не представљају сталну пословну јединицу у Невису. Стална пословна јединица се може основати када компанија обавља одређене пословне активности преко места пословања у Невису или има зависног агента у Невису који редовно врши овлашћење за закључивање уговора у Невису.

Остали порези - Сент Китс и Невис не наплаћују директне личне порезе. Лични приходи, као и капитални добици и нето богатство не подлежу опорезивању.

Порез на имовину се обрачунава на тржишну вредност непокретности у распону од 0,2% до 0,3%, у зависности од локације и намене. На пренос непокретности постоји такса од 6% до 10%. Порез на додату вредност је 17% за већину добара и услуга. Смањена стопа од 10% важи за сектор туризма. Одређена добра су ослобођена пореза.

Не постоје законски захтеви за рачуноводство и ревизију за Невис ЛЛЦ предузеће. У потпуности је на члановима и менаџерима, какву евиденцију желе да воде.

Годишњи састанци нису потребни.

Ми оснивамо Невис друштва са ограниченом одговорношћу за 2 до 4 радна дана. Припрема свих интерних докумената траје додатна 2 до 4 радна дана. Доступна је опција брзе вожње за 1 дан (+ 650 ЕУР).

Наша компанија нуди услуге прослеђивања поште Невиса и друге канцеларијске услуге по мери.

ПОРЕСКА ОПТИМИЗАЦИЈА 


ДРУГО ДРЖАВЉАНСТВО 


Да. Комонвелт Доминика, Парагвај.

Од 6/8 месеци до 5 година.

Да имамо. Премијум кројење направљено за 4 недеље са 3 недеље боравка у земљи другог држављанства. Контактирајте нас да бисте добили више детаља.


РЕСИДЕНЦИ 


Да. Парагвај, Србија.

2-3 месеца. 3-5 година боравка води до држављанства.

ЦОММОДИТИЕС 


Роба је основно добро или сировина која се користи у трговини. Ове појединачне робе су обично градивни блокови за сложенију робу или услуге. На пример, шећер и какао су мекана роба која је саставни део чоколадице.

Оно што одваја робу од друге робе је чињеница да су заменљиве и стандардизоване, а њихове вредности су одређене од стране релевантне робне берзе. То значи да без обзира ко производи робу или где се производи, две еквивалентне јединице робе ће, мање-више, имати исти квалитет и цену.

Роба се или вади, узгаја или производи. Постоје четири главне категорије које дефинишу тржиште роба.

Енергетски производи: нафта, гас, угаљ.

Пољопривредна роба: какао зрна, зрна кафе, шећер, пшеница, ...

Метални производи: злато, сребро, бакар, платинијум, иридијум, паладијум, основни метали, ретки метали...

Сточна роба: Ово укључује свињске стомаке, живу стоку и општу стоку, као и месне производе.

Да. У директном пословном партнерству са неколико произвођача можемо да обезбедимо директну понуду за куповину и испоруку озбиљних роба широм света. Једноставно нас контактирајте!